Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

‘Disruptie zien wij vandaag vooral als een opportuniteit,’ stelt Marc Vermylen, managing partner bij Loyens & Loeff België. ‘Het houdt ons scherp, en het heeft ons geleerd om veel sterker mee te denken met de cliënt.’

‘De tijd dat een advocaat pas best wordt ontboden als het ergens verkeerd gelopen is, ligt definitief achter ons. ‘ Marc Vermylen, managing partner bij Loyens & Loeff België © Studio Dann

Decennialang stond de zakenadvocatuur bekend als een bastion van rustige vastheid, met een businessmodel dat amper veranderde. ‘Dat is anno 2017 voltooid verleden tijd’, klinkt het bij Marc Vermylen. Zekerheden binnen de zakenadvocatuur bestaan vandaag nog nauwelijks. Zeker is wel dat de advocatuur mee moet evolueren. De advocatuur wordt vandaag immers geconfronteerd met een constant wijzigende wetgeving en regulatoir kader, de snelle opkomst van artificiële intelligentie én een aantal nieuwe spelers in de markt waarin wij traditioneel een quasi-monopolie hadden. Je leest en vindt tegenwoordig niet enkel alles online, ook heel wat andere aanbieders van juridische diensten knabbelen vandaag aan ons traditionele takenpakket. Puur het verkopen van informatie of het opstellen van standaardovereenkomsten — decennialang toch een van de meer recurrente taken in onze business — daar redden we het vandaag niet meer mee. Juridische informatie en standaard documentatie is nu zowat overal beschikbaar.

Energie is zeker één van onze speerpunt-sectoren maar ook vastgoed, de voedingssector en transfer pricing zijn vandaag enkele van onze prioritaire kennisdomeinen.

Marc Vermylen
Managing partner bij Loyens & Loeff België

Disruptie, heet zoiets vandaag dan snel en verschillende doemdenkers luiden het einde van de advocatuur in, maar Vermylen relativeert. ‘Disruptie is inderdaad vandaag alomtegenwoordig, maar als zakenadvocaten hebben wij daar eigenlijk al veel langer mee af te rekenen, meer nog,  disruptie is ons werkdomein bij uitstek;  één van onze voornaamste rollen als advocaat is immers ervoor te zorgen dat steeds het level playing field wordt bewaard tussen de verschillende economische spelers, dit ondanks maar ook vooral tijdens wijzigende omstandigheden;  onze meerwaarde zit in het identificeren en beheersbaar maken van risico’s,  in het waarborgen van de wettelijkheid van transacties en in het bewandelbaar maken van onontgonnen terrein.  Daar zijn onze cliënten vandaag naar op zoek én daarop zijn wij ingesteld.’

Disruptie is ons werkdomein bij uitstek; onze meerwaarde zit in het identificeren en beheersbaar maken van risico’s en in het waarborgen van de wettelijkheid van transacties.

Marc Vermylen
Managing partner bij Loyens & Loeff België
Marc Vermylen, managing partner bij Loyens & Loeff België © Studio Dann

‘Tien jaar terug al zijn we hier gestart met een heel specifieke sectorbenadering, omdat we heel goed aanvoelden dat onze cliënten almaar meer vragende partij waren voor een aanpak waarin zij centraal stonden. Met het oog daarop hebben we ons businessmodel en dienstenpakket de voorbije jaren stelselmatig aangepast en bijgestuurd. Een proces dat we steevast blijven verder zetten. Anderzijds willen we ook alle opportuniteiten die disruptie ons kan bieden ten volle benutten.  Zo laten de nieuwste toepassingen op vlak van artificiële intelligentie ons toe een massa informatie zeer snel en efficiënt te verwerken. Zo zijn wij hier enkele jaren geleden al gestart met automated drafting, waarbij we op basis van data van de cliënt volledig geautomatiseerd al een eerste basisversie van een contract kunnen aanmaken. Ook loopt er een proefproject om een deel van het due diligence werk te automatiseren. Was een advocaat daar vroeger dagen mee bezig — waarvoor de cliënt dan uiteraard ook diende te betalen — dan rolt zoiets nu bij wijze van spreken binnen ‘no time’ uit de computer. Het illustreert perfect hoe de digitalisering ons ook kan helpen om een stuk efficiënter en anders te gaan werken.’

Investeren in business-intelligentie

Het lijkt een soms wat lastige spreidstand: meer sector gebonden specialisatie in combinatie met een bredere economische visie om ook business-gericht mee te denken? ‘Ergens wel, maar net daarom investeren we al flink wat jaren in echte business-intelligentie bij onze mensen,’ geeft Vermylen aan. ‘ De cliënt staat voor ons absoluut centraal. Wij verwachten dan ook van al onze advocaten dat zij niet alleen technisch zeer aangelegd zijn, maar ook dat zij empathisch genoeg zijn om de ruimere behoeften van de cliënt te begrijpen en om vervolgens ook met de cliënt proactief mee te kunnen denken. Zij moeten de sector en de commerciële belangen begrijpen om zo de juiste vragen te stellen en tot de beste juridische oplossing te komen.’

Wij zijn hier enkele jaren geleden al gestart met automated drafting, waarbij we volledig geautomatiseerd al een eerste basisversie van een contract kunnen aanmaken. Was een advocaat daar vroeger dagen mee bezig, dan rolt zoiets nu bij wijze van spreken binnen ‘no time’ uit de computer.

Marc Vermylen
Managing partner bij Loyens & Loeff België

Die specifieke sectorbenadering vertaalt zich vandaag bij Loyens & Loeff heel concreet in een aantal speerpunt-sectoren. ‘Energie is er daar zeker één van,’ klinkt het. ‘Maar bijvoorbeeld ook vastgoed, de voedingssector en transfer pricing zijn vandaag absoluut prioritaire kennisdomeinen. In tijden van disruptie  kunnen net advocaten, als trusted advisors met sector kennis en de nodige sociale vaardigheden, veel toegevoegde waarde bieden. De tijd dat een advocaat pas best wordt ontboden als het ergens verkeerd gelopen is, ligt definitief achter ons.’