Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) biedt familiebedrijven meer flexibiliteit en mogelijkheden. Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten, zegt juridisch en fiscaal advocatenkantoor Loyens & Loeff.

Nicolas Bertrand, Partner – Family Owned Business & Private Wealth bij Loyens & Loeff & Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Eerst en vooral maken de nieuwe regels de overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie makkelijker. Vaak wil de pater familias daarbij het beste van twee werelden. Hij wil de familievennootschap doorgeven aan jongere familieleden, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van controle behouden, met het recht op inkomsten, zegt Nicolas Bertrand, Partner – Family Owned Business & Private Wealth bij Loyens & Loeff. Om die tegenstrijdige belangen te verzoenen werken we vaak met naakte eigendom/vruchtgebruik constructies en of een structuur die we boven de familiale vennootschap plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld via een Nederlandse Stichting administratiekantoor, of in België via de burgerlijke maatschap.’

U kunt verschillende aandelencategorieën creëren: eentje met meer stemrechten voor de pater familias, en eentje met minder stemrechten voor de volgende generatie.

Nicolas Bertrand, Partner – Family Owned Business & Private Wealth bij Loyens & Loeff

Verschillende aandelencategorieën

Die complexe oplossingen worden dankzij de nieuwe wet binnenkort in de meeste gevallen overbodig. Voortaan kunt u in de statuten van een familiale vennootschap afspraken vastleggen over de opdeling tussen de juridische en economische eigendom van de onderneming. Nicolas Bertrand: ‘U kunt bijvoorbeeld verschillende aandelencategorieën creëren. Eentje met meer stemrechten voor de pater familias, en eentje met minder stemrechten voor de volgende generatie. Hetzelfde voor de inkomsten: de ene aandelencategorie kan worden bevoordeeld op vlak van dividenden, ten opzichte van een andere groep.’

Nicolas Bertrand, Partner – Family Owned Business & Private Wealth bij Loyens & Loeff

Het voordeel? Het merendeel van de aandelen kan in volle eigendom aan de kinderen geschonken worden, maar de pater familias behoudt nog controle en recht op de inkomsten. Deze oplossingen zijn bovendien eenvoudiger dan overdrachtsstructuren met naakte eigendom en vruchtgebruik, zegt Nicolas Bertrand. ‘De regionale regelgeving (in het bijzonder in Vlaanderen) wordt steeds strenger met de huidige overdrachtsstructuren. Het nieuwe vennootschapsrecht biedt dus alternatieven.’

De regionale regelgeving (in het bijzonder in Vlaanderen) wordt steeds strenger voor de huidige overdrachtsstructuren. Het nieuwe vennootschapsrecht biedt alternatieven.

Nicolas Bertrand, Partner – Family Owned Business & Private Wealth bij Loyens & Loeff

Nv met één bestuurder en vetorecht

De nieuwe wet schrapt ook de minder gebruikte commanditaire vennootschap op aandelen. Maar ze draagt van die vennootschapsvorm wel een belangrijk voordeel over naar de nieuwe nv, verduidelijkt Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff. ‘Een naamloze vennootschap kan nu één bestuurder met vetorecht hebben. Die krijgt dan de finale zeg over alle belangrijke beslissingen zoals statuutwijzigingen, dividenduitkeringen en zelfs zijn eigen ontslag. In tegenstelling tot de huidige regeling in de commanditaire vennootschap op aandelen, hoeft dit niet noodzakelijk gepaard te gaan met een onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor de schulden van de vennootschap.  Een geschikte oplossing dus voor familiebedrijven.’

Een naamloze vennootschap kan nu één bestuurder met vetorecht hebben.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

De nieuwe burgerlijke maatschap

Nieuwe wetten rond het ondernemingsrecht, die ondertussen in werking zijn getreden, hebben ook een impact op families die hun vermogen structureren via de burgerlijke maatschap. De confidentialiteit van die maatschap is weldra verloren, waarschuwt Nicolas Bertrand. ‘Ten laatste tegen 1 mei 2019 moet elke burgerlijke maatschap zich inschrijven bij de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Uiterlijk voor 31 maart 2019 komt daar ook de registratie bij in het UBO-register. Onder meer het adres van de maatschap en de namen van de bestuurders zullen dan bekend zijn. Ook moeten burgerlijke maatschappen weldra jaarrekeningen opstellen.’

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Die verplichte jaarrekeningen garanderen wel dat burgerlijke maatschappen door hun bestuurders beter opgevolgd worden, besluit Wim Vande Velde. Vanuit compliance oogpunt zal er dus meer aandacht moeten worden besteed aan de boekhouding van de maatschap dan nu soms het geval is. Bovendien dient er ook rekening mee te worden gehouden dat de burgerlijke maatschap, vermits ze nu ook als een onderneming beschouwd wordt, onder het faillissementsrecht valt en eventueel dus failliet kan gaan. Dankzij de nieuwe wet kunnen families uiteraard hun burgerlijke maatschap vervangen door een andere, beter passende maatoplossing.’

Omdat de burgerlijke maatschap nu ook als een onderneming beschouwd wordt, valt ze onder de boekhoudwetgeving en ook onder het faillissementsrecht.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

U kunt hier op de hoogte blijven van nieuws en evenementen van Loyens & Loeff.