Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is revolutionair wat betreft de aansprakelijkheidsbeperking van bestuurders van Belgische vennootschappen: er worden immers maximumbedragen vastgelegd voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Wie een vennootschap bestuurt, is ten aanzien van de vennootschap en derden persoonlijk aansprakelijk voor bewezen bestuurstekortkomingen – en de schade die daaruit volgt. Door de nieuwe vennootschapswet geldt voortaan dezelfde aansprakelijkheidsregeling voor de bestuurders van álle vennootschaps- en verenigingsvormen: dus ook voor vzw’s.

Maximumbedrag

Op die bestuurdersaansprakelijkheid zit voortaan ook een cap: een maximumbedrag waarvoor de bestuurder én de hele raad van bestuur aansprakelijk kunnen worden gesteld, vertelt Laurent Mertens, Advocaat, Counsel –  Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff. ‘Dat bedrag varieert naarmate de grootte van het bedrijf en het omzetcijfer. Het absolute maximum van dat schadebedrag is voor de grootste ondernemingen vastgelegd op 12 miljoen euro. Voor meer kan het privévermogen van de bestuurder of de volledige raad van bestuur niet aangesproken worden.’

Laurent Mertens, Advocaat, Counsel –  Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

Het absolute maximumbedrag voor bestuurdersaansprakelijkheid is voor de grootste ondernemingen vastgelegd op 12 miljoen euro.

Laurent Mertens, Advocaat, Counsel –  Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

De wetgever biedt daarmee ook hulp in de war for talent: zo wordt het makkelijker om bestuurders aan te trekken. Want dit systeem van bestuurdersaansprakelijkheid kan concurreren met Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Marginale toetsing

Zo’n bestuurdersfout moet uiteraard juridisch vastgesteld worden. En ze moet aantoonbare schade veroorzaakt hebben. Ook dat wordt duidelijker. Want het principe van de ‘marginale toetsing’ is nu wettelijk bepaald. Een rechtbank kan pas een aansprakelijkheid vaststellen, wanneer een bestuurder iets gedaan heeft wat een redelijke bestuurder in dezelfde omstandigheden nooit zou doen.

De wettelijke verankering van dit principe biedt meer rechtszekerheid, zegt Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff. ‘Het nieuwe wetboek maakt ook komaf met een heleboel strafrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheden.’

Het nieuwe wetboek maakt komaf met een heleboel strafrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheden.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

D&O-verzekeringen

Bovendien vereenvoudigt het maximumbedrag ook de werking van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, vindt Laurent Mertens. ‘Omdat er nu een maximumbedrag is, kun je hiervoor makkelijker en voor een duidelijkere premie een verzekering afsluiten. Verwacht wordt dat in België daardoor vaker een D&O-verzekering afgesloten zal worden. Dat is een Directors and Officers liability insurance, die bescherming biedt bij bestuurdersfouten. En die was tot voor kort niet systematisch gebruikt in ons land.’

Uniek in de wereld

België is voorlopig het enige land ter wereld waar de bestuurdersaansprakelijkheid tot een wettelijk vastgelegd bedrag beperkt is, zegt Wim Vande Velde. ‘Veel andere landen stellen bestuurders niet verantwoordelijk bij lichte fouten, of sluiten bepaalde schadesoorten uit. Maar ons land zegt: bestuurders die zonder bedrieglijk opzet een fout maken, kunnen daarvoor maximaal voor dit schadebedrag aangesproken worden.’

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

België is voorlopig het enige land ter wereld waar de bestuurdersaansprakelijkheid tot een wettelijk vastgelegd bedrag beperkt is.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Met als uitzondering hierop: alles wat met de Belgische belastingoverheid te maken heeft. Want de fiscus, socialezekerheidsbijdragen, btw… daarop geldt nog altijd géén beperkte bestuurdersaansprakelijkheid.

Bedenkingen Raad van State

Wel heeft de Raad van State een aantal vragen gesteld over de grondwettelijkheid van een maximumbedrag op de bestuurdersaansprakelijkheid. Maar de wetgever wijkt hier voorlopig niet van af, ook al zijn de antwoorden niet allemaal even overtuigend, besluit Laurent Mertens. ‘Dit is vooral een politieke keuze. De eerste maal dat deze beperkingen concreet worden ingeroepen bij een schadeclaim, moeten we zien of ze ook de toets van de grondwet doorstaan. Ook over de gelijkheid van schuldeisers bestaan er nog heel wat onduidelijkheden, die de praktijk zal moeten uitklaren.’

De eerste maal dat deze beperkingen worden ingeroepen bij een schadeclaim, moeten we zien of ze de toets van de grondwet doorstaan.

Laurent Mertens, Advocaat, Counsel –  Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

U kunt hier op de hoogte blijven van nieuws en evenementen van Loyens & Loeff.