Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat de meest grondige wijzigingen sinds 1935. Het vennootschapsrecht wordt moderner en flexibeler. Maar het introduceert ook een aantal nieuwe hindernissen en pijnpunten, bijvoorbeeld bij vastgoedinvesteringen.

Christophe Laurent, Partner – Real Estate bij Loyens & Loeff

De bvba transformeert volgend jaar in de nieuwe bv. De wetgever streeft daarmee naar een meer soepele werking. Goed nieuws? Zeker. Maar de nieuwe wetgeving bevat ook gemiste kansen. Vooral als u via een bv in vastgoed investeert. Want verwar de Belgische bv niet met de Nederlandse of Luxemburgse variant: wij hebben een lightversie, zegt Christophe Laurent, Partner – Real Estate bij Loyens & Loeff.

De Belgische bv is een lightversie van de Nederlandse of Luxemburgse variant.

Christophe Laurent, Partner – Real Estate bij Loyens & Loeff

Bescherming van kapitaal

‘Bij de nieuwe Belgische bv blijft eerst en vooral de bescherming van kapitaal van toepassing’, legt Christophe Laurent uit. ‘Dat kan trapped-cashproblemen opleveren. Stel: de eigenaar van een Belgische bv koopt voor 10 miljoen euro een kantoorgebouw, dat hij twee jaar renoveert, waarna hij het voor 1 miljoen euro per jaar verhuurt. Als een investeerder na die renovatieperiode de vennootschap koopt, dan kun je door de overgedragen boekhoudkundige verliezen geen dividenden uitkeren.’

Buitenproportioneel strenge regel

De nieuwe wet stelt immers dat een bv niets mag uitkeren bij een negatief netto actief. Het wetboek is daar té draconisch, vindt Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff. De regering vindt het nodig om die beperking bij de bv te behouden. Vreemd, want er is geen enkele Europese regel die dat verplicht. En ook onze buurlanden doen het niet. Dit is een concurrentieel nadeel voor onze ondernemingen.’

Christophe Laurent, Partner – Real Estate bij Loyens & Loeff

Financial assistance

De andere gemiste kans voor vastgoedtransacties ligt bij financial assistance. Financiële bijstand verlenen, door de vennootschap aan derden met het oog op het verkrijgen van, of het inschrijven op haar eigen aandelen, is bij de nieuwe bv verboden. Met andere woorden: een bv mag geen leningen of zekerheden toekennen in het kader van de aankoop van haar eigen aandelen.

In de nieuwe bv wetgeving werden een aantal kansen gemist die onze ondernemingen internationaal concurrentiëler zouden kunnen maken.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Christophe Laurent: ‘Als men een vennootschap koopt met daarin een onroerend goed en men wenst de aankoop van de aandelen (gedeeltelijk) te financieren bij een financiële instelling, zal deze financiële instelling geen hypotheek op dat onroerend goed kunnen nemen; dit gezien het verbod van “financial assistance”. In Nederland is dit geen probleem.’

Innovatieve oplossingen

Als een vastgoedinvesteerder moet kiezen tussen een Belgische of een Nederlandse flex-bv, dan kunnen die pijnpunten doorslaggevend zijn, zegt Wim Vande Velde. ‘Er bestaan wel oplossingen voor de financial assistance problematiek in een Belgische bv. Die zijn dan wel erg complex, maar niettemin 100 procent wettelijk. Het lijkt ons een gemiste kans dat de wetgever op rigide wijze vasthoudt aan het verbod van financial assistance.’

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Er bestaan oplossingen voor financial assistance in een bv. Die zijn soms erg complex, maar helemaal wettelijk.

Wim Vande Velde, Partner – Corporate / M&A bij Loyens & Loeff

Joint ventures

Toch is er ook goed nieuws voor joint ventures in de vastgoedsector, besluit Wim Vande Velde. ‘De nieuwe regels garanderen meer rechtszekerheid en flexibiliteit. En ze werken ook heel wat bekommernissen weg. Zo moeten aandeelhoudersovereenkomsten en stemafspraken nog alleen in het belang van de vennootschap zijn, bij het oprichten van de joint venture en niet meer gedurende de hele duur ervan. En ook het verbod op exitclausules met gegarandeerd rendement is opgeheven. De wet leunt nu dichter aan bij de praktijknoden. En dat is uiteraard positief.’

De wet leunt nu op een aantal punten dichter aan bij de praktijknoden. En dat is uiteraard positief.

Christophe Laurent, Partner – Real Estate bij Loyens & Loeff

U kunt hier op de hoogte blijven van nieuws en evenementen van Loyens & Loeff.