M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

In tijden waarin het al politieke onzekerheid en economische disruptie is wat de klok slaat, doet de markt van bedrijfsfusies en overnames het verrassend goed. Ook de nood aan echte vakspecialisten is groter dan ooit.

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

Eerst was er de Brexit, vervolgens kwam de verkiezing van Donald Trump, vandaag zijn er de militaire spanningen in Zuidoost-Azië. Politieke en economische stabiliteit lijken verder weg dan ooit, maar opmerkelijk genoeg blijkt net dit onzekere klimaat een ideale voedingsbodem voor bedrijfsfusies en overnames. ‘Stabiliteit enerzijds en merges and acquisitions anderzijds, dat is geen geslaagde combinatie,’ is een verrassend besluit van Peter Callens, specialist M&A bij Loyens & Loeff.

Brexit was voor onze business geen slecht nieuws. M&A wordt voortgestuwd door kansen en opportuniteiten, niet door economische stabiliteit

Peter Callens
Specialist M&A bij Loyens & Loeff

‘Bedrijven zijn vooral op zoek naar evolutie in de markt, een zekere mate van disruptie laat hen vaak toe hun eigen positie te verbeteren. Als de beurskoersen heel stabiel blijven, gebeurt er weinig. Maar kijk nu: de Brexit zorgt voor spanning en tegelijk zien we dat een aantal Britse verzekeringsmaatschappijen in ons land de markt afspeuren naar potentiële Belgische overnames, omdat ze nu voet aan de grond willen krijgen in Brussel. In die zin was de Brexit voor onze business dus geen slecht nieuws. M&A wordt voortgestuwd door kansen en opportuniteiten, niet door economische stabiliteit. Daar zit ook onze grootste toegevoegde waarde als zakenadvocaten: in de complexe wereld waarin we leven, hebben bedrijven vooral nood aan specialisten die het ruimere plaatje zien en die hen wijzen op de risico’s maar net zo goed op de kansen.’

In de complexe wereld waarin we leven, hebben bedrijven vooral nood aan specialisten die het ruimere plaatje zien en die hen wijzen op de risico’s maar net zo goed op de kansen.

Digitalisering

Net zoals in tal van andere sectoren, worden digitalisering en automatisering ook in de advocatuur wel eens naar voor geschoven als een grote bedreiging voor het businessmodel van de sector. ‘Dat klopt niet, wel integendeel,’ maakt M&A-specialist Grégoire Jakhian zich sterk. ‘De digitalisering heeft inderdaad de voorbije jaren zijn intrede gedaan in de zakenadvocatuur, maar dat hoeft niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn. Integendeel: die evolutie biedt ons volop nieuwe kansen. Een trend die zich almaar sterker doorzet in de advocatuur, is het gebruik van automatische intelligentie.’

‘Machines zijn veel beter en efficiënter in het puur uitvoerende werk, maar het denkwerk en het uitzetten van een strategie blijft een zaak van mensen én van kennis en ervaring

Grégoire Jakhian
M&A-specialist bij Loyens & Loeff

‘Neem nu het geval van een bedrijf dat een ander bedrijf wil overnemen. Traditioneel wordt er dan in de voorbereidende fase zoveel mogelijk informatie rond het over te nemen bedrijf opgeslagen in een zogenaamde datahome. De advocaten van de potentiële overnemer moeten vervolgens aan de slag met al die data, contracten en documenten, om alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk in te schatten. Dit is een klus die soms zelfs enkele weken in beslag kan nemen. Het gebruik van artificiële intelligentie zorgt er nu voor dat dit werk stukken sneller kan gaan. Alleen is die software ook niet feilloos, wij kennen de zwakke plekken en weten waar extra controles nodig zijn. Op dat vlak kunnen wij als ervaren zakenadvocaten dus een grote toegevoegde waarde scheppen voor onze klanten.’

‘De advocaten van de potentiële overnemer gaan aan de slag met alle data, contracten en documenten van het over te nemen bedrijf, om alle risico’s in te schatten. Een klus van enkele weken. Dankzij artificiële intelligentie gaat dat nu een stuk sneller.’ M&A-specialist Grégoire Jakhian © Studio Dann

Machines zijn veel beter en efficiënter in het puur uitvoerende werk, maar het denkwerk en het uitzetten van een strategie blijft een zaak van mensen én van kennis en ervaring. ‘Wij investeren nu dus massaal in allerlei nieuwe toepassingen op vlak van artificiële intelligentie, net omdat die ons toelaten veel meer tijd te investeren in de economische en juridische gevolgen van de disruptie en instabiliteit die vele sectoren treft. We kopen als het ware tijd om op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten. En geloof me vrij: die zijn er vandaag bij de vleet.’