• Alle artikels
  • Future proof
  • Vastgoed
  • Overnames
  • Digitale Economie
  • Nieuw vennootschapsrecht
  • Creating Value
  • Zakenadvocatuur 3.0
Future proof

‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

lees meer
Future proof

‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

lees meer
Future proof

‘Plaats gedwongen ontslagen in een bredere transformatie’

lees meer
Vastgoed

Structureren van complexe bouwprojecten

lees meer
Vastgoed

De overheid: een noodzakelijke partner bij vastgoedprojecten

lees meer
Vastgoed

Joint ventures in vastgoed vereisen strategische voorbereiding

lees meer
Overnames

Pas na de fusie of bedrijfsovername begint het échte avontuur

lees meer
Overnames

Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

lees meer
Overnames

Een geslaagde fusie of overname begint bij een goede voorbereiding

lees meer
Digitale Economie

Internationale harmonisering vraagt een compleet nieuwe kijk op belastingen

lees meer
Digitale Economie

Digitalisering vereist advocaten 3.0

lees meer
Digitale Economie

Werknemersstatuut op maat?

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

lees meer
Creating Value

Innovatief cafetariaplan 2.0 voor BNP Paribas Fortis

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

lees meer
Creating Value

Creëren data waarde?

lees meer
Creating Value

Positieve impact blockchain en AI op vastgoedinvesteringen

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Brusselse vastgoedmarkt heeft investeerders flink wat te bieden

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Belastingplichtige opgelet, de letterlijke naleving van de fiscale wetgeving volstaat niet meer

lees meer
Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

Een goede voorbereiding is de sleutel tot een geslaagde fusie of overname. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Ook de weg naar een concrete deal en de uitvoering ervan, zijn complex en vragen begeleiding en expertise.

Robrecht Coppens, Corporate and M&A bij Loyens & Loeff

Goede trouw

Bedrijven die met een potentiële overnemer rond de tafel zitten, moeten rekening houden met precontractuele aansprakelijkheid. Volgens het Belgisch recht moeten partijen te allen tijde te goeder trouw met elkaar onderhandelen, weet Olivier van der Haegen, Counsel – Litigation and Risk Management bij Loyens & Loeff. ‘Buitenlandse potentiële overnemers of verkopers kennen dit principe niet altijd. Wij leggen dan uit dat ze een M&A-deal die bijna rond is niet zonder grondige redenen mogen afblazen. Zeker niet als ze tijdens de onderhandelingen redelijke verwachtingen hebben opgebouwd bij de tegenpartij.’

De beste deal is die waarbij álle partijen zich uiteindelijk winnaar voelen

Robrecht Coppens, Corporate and M&A bij Loyens & Loeff

De concurrentie kijkt mee

De grote concurrentie en een steeds competitiever wordende markt heeft het maken van deals en het M&A proces in het algemeen niet vereenvoudigd, gaat Robrecht Coppens, Partner – Corporate and M&A bij Loyens & Loeff verder. ‘Stel dat je een biedingsproces start om zo veel mogelijk geïnteresseerde kopers tegen elkaar op te laten bieden om een zo hoog mogelijke overnameprijs te krijgen. Dan moet je beseffen dat je soms ook pottenkijkers met andere bedoelingen aantrekt.’ Maar hoe minimaliseer je de kans dat partijen zonder aankoopintenties de boeken van een concurrent inkijken, en zo uit eigenbelang vertrouwelijke informatie inwinnen? Door selectief te zijn met onderhandelingspartners en van bij de start een waterdichte geheimhoudingsverklaring én intentieverklaring af te sluiten kan je veel risico’s beperken. Wanneer er om strategische redenen wordt gekozen voor een overname door een concurrent moet men er zich wel van bewust zijn dat ook de mededingingsregels reeds vroeg in het proces zullen spelen en men zal verplicht zijn om de informatiestromen naar deze concurrent te gaan beperken en bepaalde beschermingsmaatregelen te nemen. Hier komt naar organisatie toe wel heel wat meer bij kijken dan bij andere overnames.’ 

Natalie Reypens, Partner – International Tax Services bij Loyens & Loeff

W&I-verzekering

Eén van de belangrijkste elementen bij het onderhandelen van M&A transacties is de verdeling van de overnamerisico’s tussen koper en verkoper. Het grootste deel van het uiteindelijke overnamecontract (de SPA) zal hieraan worden gewijd. ‘Een verkoper wil immers zoveel mogelijk gemoedsrust na de overname met behoud van de prijs die werd ontvangen. Een koper wil zeker zijn dat de waarde van wat hij koopt behouden blijft en de continuïteit van het bedrijf verzekerd is. Vanuit deze belangenafweging is een interessant verzekeringsproduct ontstaan: een Warranty and Indemnity Insurance (W&I)’, licht Robrecht Coppens toe. ‘Bij grotere transacties is zo’n verzekering zeker het overwegen waard. De waarborgen die door een verkoper worden gegeven en sommige risico’s die door de koper werden geïdentificeerd, kunnen zo worden gedekt door een op maat gemaakte verzekeringspolis. Eventuele claims achteraf worden dan gericht aan de verzekeraar en niet aan de verkoper. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn als de verkoper nog actief blijft in het bedrijf na de verkoop. Zo komt deze samenwerking niet in gevaar.’ Een W&I-verzekering behoort in vele landen bijna standaard tot M&A-transacties. In België is ze vrij nieuw, al komt daar stilaan verandering in. 

Het Belgisch recht verplicht partijen te allen tijde te goeder trouw te onderhandelen tijdens een overname

Olivier van der Haegen, Litigation and Risk Management bij Loyens & Loeff

Earn-outregeling

Een andere opmerkelijke trend is het gebruik van earn-outs bij het bepalen van de verkoopprijs. Daarbij wil de koper een overnameprijs betalen die afhankelijk is van de toekomstige resultaten van de onderneming die hij koopt of wil hij zich verzekeren van de toekomstige inzet van de verkopers. ‘Dat zien we vaak bij jonge informatica- of biotechbedrijven, waarbij de oprichters na de overname nog enkele jaren bij het bedrijf blijven tot hun product of dienst zijn marktwaarde bewezen heeft’, zegt Natalie Reypens, Partner – International Tax Services bij Loyens & Loeff. ‘Maar deze earn-outregeling moet waterdicht gedefinieerd staan in het contract. En daar knelt soms het schoentje. Als ze geïnterpreteerd kan worden als een verdoken vergoeding voor bewezen diensten door de vorige eigenaars, dan kan dit ongewenste fiscale gevolgen hebben. Pas als dit onweerlegbaar contractueel bepaald wordt als een nabetaling van de prijs voor de verkoop van de aandelen (en dit door de feiten niet kan worden tegengesproken), is de meerwaarde in België in principe belastingvrij.’ ‘Een onduidelijk geformuleerde of te ingewikkelde earn-out leidt al te vaak tot discussies achteraf, en soms zelfs tot complexe geschillen. Het creëert soms ook een ogenschijnlijk tegenstrijdig belang tussen de verkoper en de koper, dat nadelig kan zijn voor het bedrijf’, vult Olivier van der Haegen verder aan. ‘Men kan zich dan afvragen of het voordelige effect dan men heeft beoogd met een earn-out in dergelijke omstandigheden nog stand kan houden’. 

Pas als een earn out onweerlegbaar een prijs is voor de aandelen, is de meerwaarde in principe belastingvrij

Natalie Reypens, Partner – International Tax Services bij Loyens & Loeff

Gebalanceerde deal

Bedrijven moeten zich bij M&A-processen laten begeleiden door experts die willen dat iedereen zich zo constructief mogelijk opstelt aan de onderhandelingstafel. Dat is althans de mening van Robrecht Coppens. ‘De beste deal is die waarbij álle partijen zich uiteindelijk winnaar voelen. Anders krijg je soms frustraties die later problemen kunnen veroorzaken.’ Het is niet altijd eenvoudig om die status te bereiken. Er is tijdsdruk, en een verkoop of fusie gaat vaak gepaard met intense emoties. ‘Als M&A advocaat kan je, naast het in goede banen leiden van het proces, ook trachten om een buffer te zijn voor die emoties. De vertrouwensband die je met de cliënt opbouwt tijdens zo’n intensief en langdurig proces en je onafhankelijkheid als advocaat zijn hiervoor de katalysatoren. Samen met je expertise moet je die ten volle benutten om met de tegenpartij naar een gebalanceerde uitkomst toe te werken.’

Nog een vraag voor Natalie Reypens? Neem gerust contact.
Nog een vraag voor Robrecht Coppens? Neem gerust contact.
Nog een vraag voor Olivier van der Haegen? Neem gerust contact.