• Alle artikels
  • Future proof
  • Vastgoed
  • Overnames
  • Digitale Economie
  • Nieuw vennootschapsrecht
  • Creating Value
  • Zakenadvocatuur 3.0
Future proof

‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

lees meer
Future proof

‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

lees meer
Future proof

‘Plaats gedwongen ontslagen in een bredere transformatie’

lees meer
Vastgoed

Structureren van complexe bouwprojecten

lees meer
Vastgoed

De overheid: een noodzakelijke partner bij vastgoedprojecten

lees meer
Vastgoed

Joint ventures in vastgoed vereisen strategische voorbereiding

lees meer
Overnames

Pas na de fusie of bedrijfsovername begint het échte avontuur

lees meer
Overnames

Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

lees meer
Overnames

Een geslaagde fusie of overname begint bij een goede voorbereiding

lees meer
Digitale Economie

Internationale harmonisering vraagt een compleet nieuwe kijk op belastingen

lees meer
Digitale Economie

Digitalisering vereist advocaten 3.0

lees meer
Digitale Economie

Werknemersstatuut op maat?

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

lees meer
Creating Value

Innovatief cafetariaplan 2.0 voor BNP Paribas Fortis

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

lees meer
Creating Value

Creëren data waarde?

lees meer
Creating Value

Positieve impact blockchain en AI op vastgoedinvesteringen

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Brusselse vastgoedmarkt heeft investeerders flink wat te bieden

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Belastingplichtige opgelet, de letterlijke naleving van de fiscale wetgeving volstaat niet meer

lees meer
‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

De roep om echt duurzame beleggingen klinkt almaar luider, zowel bij particuliere beleggers als bij grote beleggingsfondsen. De recente goedkeuring van de Taxonomieverordening door het Europese Parlement is een beslissende stap voor de financiering van de overgang naar een duurzame Europese economie, vinden Vanessa Marquette en Sarah Libregts van advocatenkantoor Loyens & Loeff.

Vanessa Marquette, partner Banking & Finance, Atdhe Krasniqi, Associate Real Estate en Sarah Libregts, Advocaat Banking & Finance

De Taxonomieverordening kan omschreven worden als een breed, uniform classificatie­systeem om de duurzaamheid van investeringen te meten. Hoe groot schat u de impact daarvan in?

Vanessa Marquette (partner Banking & Finance): ‘Die taxonomie is zonder meer een beslissende stap in de richting van meer duurzame groei in Europa. Alle toekomstige reglementeringen die door de Europese lidstaten worden aangenomen en die bedoeld zijn om investeerders aan te moedigen hun investeringen te richten op duurzamere technologieën zullen de duurzaamheidscriteria van de taxonomie moeten respecteren. Dé hamvraag was tot nog toe altijd: wat is nu precies een duurzame belegging? Er bestaat momenteel een wildgroei aan duurzaamheidsindexen – vaak ook heel lokaal – en voor een niet-expert is het onbegonnen werk om die te vergelijken. De Taxonomieverordening moet uitsluitsel geven en zal bepalen wat écht duurzaam is en wat eerder als greenwashing mag worden afgedaan: beleggingen die wel als duurzaam naar voren worden geschoven, maar het eigenlijk helemaal niet zijn. Het uiteindelijke doel is om op Europees niveau een “groene” lijst te hebben die per economische sector zo nauwkeurig mogelijk alle activiteiten opsomt die volledig duurzaam zijn. De concrete inwerkingtreding is geleidelijk gepland tegen 2023.’

‘De hamvraag was tot nog toe altijd: wat is nu precies een duurzame belegging? De taxonomie zal bepalen wat écht duurzaam is en wat greenwashing is.’

Vanessa Marquette, partner Banking & Finance

Zo’n lijst is één ding, maar in welke mate zullen beleggers daar nu ook echt rekening mee houden?

Vanessa Marquette: ‘De Taxonomieverordening verplicht investeerders of fondsenbeheerders niet om te investeren in duurzame financiële producten. De gekozen aanpak is om transparantieverplichtingen op te leggen aan fondsenbeheerders en emittenten van financiële producten zodat investeerders beschikken over betrouwbare en geharmoniseerde informatie binnen de Europese Unie.’

Wie zal de Taxonomieverordening moeten respecteren?

‘Fondsenbeheerders, maar ook portefeuillebeheerders en verzekeringsmaatschappijen die beleggingsproducten aanbieden. Omdat het om een Europese verordening gaat, zijn ook alle EU-lidstaten voortaan verplicht om deze taxonomie te respecteren, bijvoorbeeld als ze nieuwe regels of een soort openbare index voor duurzame beleggingen invoeren.’

Vanessa Marquette, partner Banking & Finance

‘Er bestaat vandaag een wildgroei aan duurzaamheidsindexen – vaak ook heel lokaal – en voor een niet-expert is het onbegonnen werk om die te vergelijken.’

Vanessa Marquette, partner Banking & Finance

Bedrijven en technologie evolueren, dus zal ook deze taxonomie constant in beweging zijn?

Vanessa Marquette: ‘Dat klopt. Een groep experts, aangesteld door de Europese Commissie, werkt aan de goedkeuring van nieuwe criteria en zal er in de toekomst voor moeten zorgen dat de duurzaamheidscriteria evolueren.’

Hebt u het gevoel dat beleggers wakker liggen van dat risico op greenwashing?

Vanessa Marquette: ‘Toch wel. Ze krijgen vaak fondsen of beleggingen voorgesteld die bij nader inzien helemaal niet voldoen aan de duurzame criteria waarnaar ze op zoek waren. Nu, ook binnen die taxonomie stellen we vast dat de focus voorlopig nog heel nadrukkelijk op het ecologische aspect ligt, en dat er nog relatief weinig aandacht gaat naar het sociale aspect of corporate governance. Terwijl duurzaamheid natuurlijk ook daarover gaat. De taxonomie mag niet te beperkend zijn: heel veel economische activiteiten zijn in volle omschakeling naar meer duurzaamheid en mogen op langere termijn ook niet uitgesloten worden. De taxonomie erkent overgangsactiviteiten waarvoor geen koolstofarm alternatief bestaat evenals faciliterende activiteiten, bijvoorbeeld de bouw van een elektrische wagen stoot weliswaar broeikasgassen uit, maar maakt een vermindering van uitstoot in de transportsector mogelijk.’

Sarah Libregts, Advocaat Banking & Finance

‘Maar tegelijk is het inderdaad ook belangrijk dat banken niet uitsluitend focussen op sociale en groene obligaties, en dat ze ook de transitie blijven financieren van bedrijven die nog niet zo ver staan. Nieuwe producten zoals Sustainability-Linked Bonds kunnen hier een oplossing bieden en voor meer flexibiliteit zorgen.’

Sarah Libregts, Advocaat Banking & Finance

De meeste banken geven vandaag ook al zogenaamde social bonds en green bonds uit, maar tegelijk investeren ze vaak nog zelf in eerder twijfelachtige sectoren. Hoe ver staan we vandaag als het over een meer duurzame economie gaat?

Sarah Libregts (Advocaat Banking & Finance): ‘Banken en grote fondsenbeheerders voelen de druk van consumenten en beleggers stilaan toenemen. De roep om green bonds en social bonds wordt dus groter. De bestaande richtlijnen zijn echter niet bindend waardoor de uitgevers van die obligaties aan zet zijn om zich vrijwillig te engageren. Maar tegelijk is het inderdaad ook belangrijk dat banken niet uitsluitend focussen op sociale en groene obligaties, en dat ze ook de transitie blijven financieren van bedrijven die nog een hele omschakeling naar duurzaamheid moeten maken. Nieuwe producten zoals Sustainability-Linked Bonds kunnen hier een oplossing bieden. Anders dan bij green bonds en social bonds, mag de opbrengst hiervan gaan naar algemene (niet-exclusief duurzame) vennootschapsdoeleinden, maar worden duidelijk vooraf bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen beloond met bijvoorbeeld lagere interest.

Atdhe Krasniqi, Associate Real Estate

‘Met het nieuwe reglement zullen bepaalde projecten een stuk interessanter worden zowel vanuit een milieuperspectief als voor investeerders.’

Atdhe Krasniqi, Associate Real Estate

Ook voordelen voor de vastgoedsector

‘Ook op de vastgoedsector zal de Taxonomieverordening een impact hebben’, zegt Atdhe Krasniqi (Associate Real Estate bij Loyens & Loeff). De verordening identificeert de vastgoedsector op basis van vier economische activiteiten: bouw van nieuwe gebouwen, renovatie, maatregelen om energieprestaties te verbeteren en aankoop van vastgoed. Door de invoering van verplichtingen op het gebied van milieutransparantie garandeert de verordening enerzijds het duurzame karakter van de investeringen en zorgt het anderzijds voor een financieel interessantere investering. Zo zal een energie-efficiënt gebouw dat voldoet aan de milieudoelstellingen ook een reële waarde aan het onroerend goed toevoegen. Bovendien kan de verordening de markspelers die nu nog niet aan de milieucriteria voldoen aanmoedigen om hun economische activiteiten te heroriënteren.’

Nog een vraag voor Vanessa Marquette? Neem gerust contact
Nog een vraag voor Sarah Libregts? Neem gerust contact

Nog een vraag voor Atdhe Krasniqi? Neem gerust contact