• Alle artikels
  • Future proof
  • Vastgoed
  • Overnames
  • Digitale Economie
  • Nieuw vennootschapsrecht
  • Creating Value
  • Zakenadvocatuur 3.0
Future proof

‘Duurzaam beleggen wordt een stuk eenvoudiger’

lees meer
Future proof

‘Financiële transparantie lijkt vandaag belangrijker dan privacy’

lees meer
Future proof

‘Plaats gedwongen ontslagen in een bredere transformatie’

lees meer
Vastgoed

Structureren van complexe bouwprojecten

lees meer
Vastgoed

De overheid: een noodzakelijke partner bij vastgoedprojecten

lees meer
Vastgoed

Joint ventures in vastgoed vereisen strategische voorbereiding

lees meer
Overnames

Pas na de fusie of bedrijfsovername begint het échte avontuur

lees meer
Overnames

Een goede overnamedeal is steeds een delicate balansoefening

lees meer
Overnames

Een geslaagde fusie of overname begint bij een goede voorbereiding

lees meer
Digitale Economie

Internationale harmonisering vraagt een compleet nieuwe kijk op belastingen

lees meer
Digitale Economie

Digitalisering vereist advocaten 3.0

lees meer
Digitale Economie

Werknemersstatuut op maat?

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Positieve evolutie maar ook gemiste kansen

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: Een revolutie in bestuurdersaansprakelijkheid

lees meer
Nieuw vennootschapsrecht

Nieuw vennootschapsrecht: hoe beïnvloedt het uw familiebedrijf?

lees meer
Creating Value

Innovatief cafetariaplan 2.0 voor BNP Paribas Fortis

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Nieuwe uitdagingen én nieuwe kansen voor de zakenadvocatuur

lees meer
Creating Value

Creëren data waarde?

lees meer
Creating Value

Positieve impact blockchain en AI op vastgoedinvesteringen

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

M&A: instabiliteit als vruchtbare voedingsbodem

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Brusselse vastgoedmarkt heeft investeerders flink wat te bieden

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Windenergie op zee: een succesverhaal met vele vaders

lees meer
Zakenadvocatuur 3.0

Belastingplichtige opgelet, de letterlijke naleving van de fiscale wetgeving volstaat niet meer

lees meer
Digitalisering vereist advocaten 3.0

Digitalisering vereist advocaten 3.0

De wetgever holt achter de feiten aan, zeker als het gaat over nieuwe fenomenen in de digitale economie. Bovendien vertragen belangengroepen soms hervormingen. Vaak is het onduidelijk of bestaande wetgeving van toepassing is en ontstaat hierdoor rechtsonzekerheid. ‘Het is onze taak als advocaat om creatieve oplossingen te vinden en om te verzoenen, al dan niet voor de rechtbank’, zeggen Hakim Boularbah en Maria-Clara Van den Bossche, procedureadvocaten bij Loyens & Loeff.

Hakim Boularbah, Partner Litigation & Risk Management en Maria-Clara Van den Bossche, Advocaat Litigation & Risk Management  zijn gespecialiseerd in litigation/geschillenbeslechting en arbitrage. Ze maken sinds januari deel uit van het advocatenkantoor Loyens & Loeff. Boularbah geniet internationale bekendheid voor zijn expertise in complexe en internationale burgerlijke procedures, denk maar aan de sterk gemediatiseerde zaken Fortis of Yukos. ‘Terwijl de maatschappij en de economie steeds complexer worden, neemt het aantal geschillen en arbitrage toe. Bovendien stijgt de nood aan specifieke juridische expertise’, getuigt Boularbah.

Hakim Boularbah (Partner Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff) & Maria-Clara Van den Bossche (Advocaat Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff)

Disruptieve wetgeving

‘Zoals vaak holt de wetgever een beetje achter maatschappelijke evoluties aan. Er komen nieuwe concepten op de markt waarvoor nog geen wetgeving bestaat’, zegt Van den Bossche. Ze geeft het voorbeeld van Uber, dat ze zelf door en door kent. ‘Dat digitaal platform brengt gebruikers in contact met vervoersdiensten. Uber past niet zomaar in het bestaande wetgevend kader. Om die reden heeft de dienst al heel wat vragen opgeroepen. Gaat het om oneerlijke concurrentie voor de taxibedrijven? Is Uber gewoon een tussenschakel of is het zelf een vervoerbedrijf? Als het als tussenschakel fingeert, aan welke voorwaarden moet het dan voldoen? Of is Uber een taxidienst en moet het de strenge regels van de vervoerwetgeving volgen?’

De wetgever holt achterop: er zijn nieuwe concepten op de markt waarvoor nog geen wetgeving bestaat.

Maria-Clara Van den Bossche, Advocaat Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

‘Deze vragen worden vaak in de rechtbank beantwoord. In het geval van Uber en de taxi-app Heetch waren er bijvoorbeeld talloze procedures waarin de voormelde vragen getrancheerd werden’, gaat Van den Bossche voort. ‘De advocaat moet dan aantonen waarom een partij aan deze of gene wetgeving is onderworpen.’ Boularbah vervolgt: ‘Uit dergelijke litige, geschillenbeslechting, volgt rechtspraak die vaak meer rechtszekerheid brengt en de basis vormt van nieuw recht. Uiteraard moeten wij een sluitende strategie bedenken en daarvoor moet je het businessmodel van deze nieuwe spelers door en door begrijpen. Bovendien moet je het uitleggen aan de rechter, voor wie dit ook nieuw is. Daarvoor moeten we vaak out of the box denken. Soms stellen we ook prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. Op die manier kan verouderde wetgeving opnieuw beoordeeld worden in het licht van maatschappelijke evoluties.’

Wij moeten het businessmodel van de digitale spelers door en door begrijpen.

Hakim Boularbah, Partner Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

Plan b

In het geval van een ongunstig oordeel voor hun cliënten, werken de advocaten ook aan oplossingen zodat hun businessmodel niet in het gedrang komt. ‘We zoeken een plan b of c, zodat ze hun activiteiten niet moeten staken’, zegt Van den Bossche. ‘Steeds vaker zijn we er niet alleen om concrete problemen op te lossen, maar ook om mee te denken over hun business en om deze te helpen groeien.’

Maria-Clara Van den Bossche, Advocaat Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

‘Soms komt er een tegenreactie van de wetgever, die gaat overreguleren, waardoor hij de business van een bedrijf gaat beknotten of zelfs doet verdwijnen. Ook daar ligt een rol voor ons, om een gulden middenweg te vinden. Een cliënt focust op zijn business. Legal issues, vormen een last waarmee hij zich niet wil bezighouden. Die moeten we zoveel mogelijk uit zijn handen proberen te houden.’

Groepsvorderingen

Nog een gevolg van de digitalisering zijn de toenemende class actions, de groepsvorderingen die sinds enkele jaren in ons land zijn toegelaten. Consumenten konden nog nooit zo grootschalig en collectief reageren, tot miljoenen gebruikers. Hakim Boularbah en Maria-Clara Van den Bossche stonden onder meer de NMBS, Proximus, Groupon en Facebook bij. ‘Ik verwacht dat er uit de farmaceutische sector nieuwe gevallen zullen bijkomen, zeker nu de online farma big business wordt’, aldus Boularbah. ‘Tot nog toe hebben we altijd eerst geprobeerd om een overeenkomst tussen partijen te vinden. Als advocaat profileren wij ons dan ook als problem solvers.’

Nog een vraag voor Hakim Boularbah? Neem gerust contact. Nog een vraag voor Maria-Clara Van den Bossche? Neem gerust contact.