Creëren data waarde?

Creëren data waarde?

‘GDPR biedt bedrijven een uniek momentum om een concurrentieel voordeel uit te bouwen’, onderstreept Yves Van Couter, partner bij Loyens & Loeff. ‘Data winnen almaar meer aan belang.’

Het bedrijfsleven kijkt de nieuwe Europese privacywetgeving (de zogenaamde “GDPR”) met heel wat angst en onzekerheid tegemoet. Maar jullie vinden dat het ook anders kan?

Yves Van Couter: Bedrijven beseffen dat ze inspanningen en investeringen moeten doen om aan de standaarden van de GDPR te voldoen. Maar ze staan er onvoldoende bij stil dat dit momentum ook kansen biedt. Als wij hierover met klanten aan tafel zitten, begint het hen vaak te dagen: deze nieuwe wetgeving is niet alleen een last, maar ook een unieke kans om de integrale bedrijfsstrategie grondig onder de loep te nemen. Over welke data beschikken wij allemaal? En in welke zin sporen al die ‘activa’ nu met onze bedrijfsstrategie? Vaak beseft een bedrijf dan dat het nogal wat ballast meesleept: informatie en data die helemaal niet nuttig zijn voor de producten of diensten die het aanbiedt. Bovendien kan dit soort irrelevante data het mikpunt worden van hackers, en vormen ze dus ook een risico.

Stéphanie De Smedt (advocate bij Loyens & Loeff)

Stéphanie De Smedt (advocaat bij Loyens & Loeff): Vaak weet een bedrijf niet eens welke gegevens zij allemaal bijhoudt van klanten, prospecten, enz. Ook individuele medewerkers hebben vaak op hun eigen pc’s nog databestanden staan, die soms niet voldoende beveiligd zijn. Om nog maar te zwijgen van de aankoop van mailinglijsten en databanken bij gespecialiseerde bedrijven: dat is vaak totaal in strijd met de privacyregels. Bedrijven moeten dus in eerste instantie werk maken van het in kaart brengen van de data die zij bijhouden en gebruiken. Dit resulteert vaak in het opstellen van een ‘verwerkingsregister’ (verplicht onder de GDPR), met input van alle bedrijfsafdelingen.

Risico’s afdekken of overtollige data verwijderen is één ding, echt strategisch voordeel halen uit de GDPR is nog een andere zaak.

Yves Van Couter: Waarom zou je van dit momentum geen gebruik maken om je klanten anders én beter aan je te binden? Zowat alle bedrijven zijn nu verplicht om hun klanten te benaderen in het kader van hun dataverwerking. De respons is doorgaans bedroevend laag. Waarom probeer je dan niet om via een creatieve aanpak je te profileren als een belangrijke dienstverlener voor die klant? Zo haalt je bedrijf ook echt voordeel uit die berg data waarop je vandaag al zit.

Yves Van Couter (partner bij Loyens & Loeff)

Dit is een uitstekende gelegenheid om je te onderscheiden met je product of dienst, en dat kan in eerste instantie via een onderscheidende en slimme vorm van communicatie naar je klanten. Goed databeheer is daarin cruciaal. Een klant die twee weken geleden een stofzuiger kocht, vandaag opnieuw bestoken met stofzuigerreclame? Dat bedrijf maakt doorgaans niet zo’n goede beurt (lacht).

Een adequate structurering van data is dus van cruciaal belang.

Yves Van Couter: Absoluut. Bedrijven die over de juiste data beschikken en die ook goed inzetten, halen daar een belangrijk competitief voordeel uit. We zien vandaag tal van nieuwe spelers opduiken die daar heel strategisch op inspelen.

Data winnen almaar meer aan belang. Maar blijkbaar is de fiscale wetgeving daar vandaag niet echt aan aangepast?

Natalie Reypens (partner Tax Loyens & Loeff): Zowat elk bedrijf kan vandaag probleemloos grensoverschrijdende diensten en producten aanleveren, zonder ook echt fysiek aanwezig te zijn in het land waar de klanten zitten. Een Amerikaans bedrijf is aanwezig in de VS, levert ook producten in België, maar verwerkt alle data van zijn Belgische klanten in de VS. De winsten op die activiteiten werden tot nog toe gealloceerd aan en belast in de VS. Maar de nieuwe Europese fiscale regelgeving wil daar komaf mee maken: de winst zou belast worden in het land waar de verkoop van diensten of producten plaatsvindt. De fiscale impact hiervan is voor heel wat bedrijven amper te overzien.

Natalie Reypens (partner bij Loyens & Loeff)

Hamvraag is dan natuurlijk: waar precies wordt de echte toegevoegde waarde gecreëerd?

Natalie Reypens: Klopt, en daar bestaat ook niet echt een consensus over. Wat creëert waarde? De naakte data, die uiteraard zitten waar je klanten zitten? Of de verwerking van die data, bijvoorbeeld via allerlei slimme algoritmes, in het land waar een bedrijf gevestigd is? Tot nog toe ging de internationale fiscale regelgeving eerder uit van het tweede scenario. Maar een nieuwe Europese richtlijn die in 2020 van kracht zou worden, gaat uit van het eerste scenario. Europa wil dus daar belasten waar de gebruikers zitten, en daar kun je moeilijk op anticiperen.

Ontdek meer over de expertise van Yves Van Couter, Natalie Reypens en Stéphanie De Smedt.